تاریخ امروز:۴ بهمن ۱۴۰۰

تماس با ما

وت نیوز از نظرات مراجعین به سايت خود استقبال می کند . مدیران این رسانه تلاش نموده اند تا معيارهای دقيقی برای حصول اطمينان از رعايت بيطرفی و انصاف در ارائه مطالب و گزارشهای خود داشته باشند . با این حال ، لطفاً در صورتی که انتقادی نسبت به رعايت اين مسأله در مورد هر يک از برنامه های تولیدی داريد ، ما را از نظرات خود آگاه سازيد :

شماره تماس با دبیرخانه خبری : ۲۲۳۶۱۳۸۹-۰۲۱

نشانی پست الکترونیک : Info@vetnew.net