تاریخ امروز:۵ آذر ۱۳۹۹

منتخب سردبیر

شرایط بیولوژیک

چگونه حیوانات با شرایط مختلف بیولوژیکی منطبق میشوند؟

مطالعات انجام شده بر روی تغییرات بیولوژیکی نشان می دهد که چگونه حیوانات در فصول مختلف خود را با...

هفتمین نشست سالیانه سازمانهای بین المللی

گزارشی از هفتمین نشست سالیانه سازمانهای بین المللی

هفتمین نشست سالیانه سازمان های بین المللی با شعار بهبود نقش سازمانهای بین المللی از طریق قوانین بین المللی...

آیا قانون بازرسی محصولات طیور در آمریکا نقض شده است ؟

آیا قانون بازرسی محصولات طیور در آمریکا نقض شده است ؟

گروهی از فعالین حقوق حیوانات در ایالات متحده طرح شکایتی را از وزارت کشاورزی این کشور به جریان انداخته...

عربستان سعودی روش اعمال الزامات صدور گواهینامه حلال برای صادرات گوشت مرغ به این کشور را تغییر می دهد .

تغییر در گواهینامه حلال برای محصولات پروتئینی صادراتی به عربستان سعودی

عربستان سعودی روش اعمال الزامات صدور گواهینامه حلال برای صادرات گوشت مرغ به این کشور را تغییر می دهد...

تلاش شرکت های روسی برای ساخت واکسن COVID-19 برای حیوانات

تلاش شرکت های روسی برای ساخت واکسن COVID-19 برای حیوانات

شرکتهای روسی در تلاشند تا واکسنهای اختصاصی برعلیه بیماری COVID-19 را جهت استفاده در حیوانات عرضه نمایند . به...

صلاحیت های مورد نیاز خدمات دامپزشکی برای تجارت بین المللی

صلاحیت های مورد نیاز خدمات دامپزشکی برای تجارت بین المللی

خدمات دامپزشکی با پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها ، نقش مهمی را در تسهیل تجارت بین المللی...

چگونه حیوانات با شرایط مختلف بیولوژیکی منطبق میشوند؟

مطالعات انجام شده بر روی تغییرات بیولوژیکی نشان می دهد که چگونه حیوانات در فصول مختلف خود را با شرایط وفق می دهند....

گزارشی از هفتمین نشست سالیانه سازمانهای بین المللی

هفتمین نشست سالیانه سازمان های بین المللی با شعار بهبود نقش سازمانهای بین المللی از طریق قوانین بین المللی شفاف ، فراگیر و...

آیا قانون بازرسی محصولات طیور در آمریکا نقض شده است ؟

گروهی از فعالین حقوق حیوانات در ایالات متحده طرح شکایتی را از وزارت کشاورزی این کشور به جریان انداخته اند . به گزارش...

تغییر در گواهینامه حلال برای محصولات پروتئینی صادراتی به عربستان سعودی

عربستان سعودی روش اعمال الزامات صدور گواهینامه حلال برای صادرات گوشت مرغ به این کشور را تغییر می دهد . به گزارش وت...

تلاش شرکت های روسی برای ساخت واکسن COVID-19 برای حیوانات

شرکتهای روسی در تلاشند تا واکسنهای اختصاصی برعلیه بیماری COVID-19 را جهت استفاده در حیوانات عرضه نمایند . به گزارش وت نیوز ،...

صلاحیت های مورد نیاز خدمات دامپزشکی برای تجارت بین المللی

خدمات دامپزشکی با پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها ، نقش مهمی را در تسهیل تجارت بین المللی حیوانات و محصولات دامی...