تاریخ امروز:۲ مهر ۱۴۰۰

منتخب سردبیر

سوء استفاده از حیوانات

در پایان سال ۲۰۱۹ ، قانون جلوگیری از ظلم و شکنجه حیوانات (PACT) به تصویب رسید و قوانین فدرال...

سلامت از راه دور یا “TeleHealth”

سلامت از راه دور (telehealth) در دامپزشکی مطمئناً اقدام جدیدی نیست. به مزاح، دامپزشکان می گویند این کار در...

توقف آزمایشات مرگبار گربه ها !

سازمان USDA  تحقیقات کشاورزی وزارت کشاورزی بیان کرده که دیگر از گربه ها برای آزمایش های تحقیقاتی مرگبار استفاده...

حفظ آینده ی پایدار بهداشت آبزیان

سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE) با حمایت ۱۸۲ عضو خود ، یک استراتژی جهانی بی سابقه در زمینه بهداشت...

انتشار فاجعه آمیز تب خوکی آفریقایی !

وقتی بیماری  کشنده تب خوکی برای اولین بار در تقریباً ۴۰ سال گذشته به قاره آمریکا رسید ، سازمان...

برقراری ارتباط با مراجعین کلینیک

بسیاری از کلینیک های دامپزشکی به تلاش جهت ارتقای توانایی خود در ارائه خدمات درمانی عالی به حیوانات خانگی...

سوء استفاده از حیوانات

در پایان سال ۲۰۱۹ ، قانون جلوگیری از ظلم و شکنجه حیوانات (PACT) به تصویب رسید و قوانین فدرال در برابر حیوان آزاری...

سلامت از راه دور یا “TeleHealth”

سلامت از راه دور (telehealth) در دامپزشکی مطمئناً اقدام جدیدی نیست. به مزاح، دامپزشکان می گویند این کار در اواخر دهه ۱۸۰۰ ،...

توقف آزمایشات مرگبار گربه ها !

سازمان USDA  تحقیقات کشاورزی وزارت کشاورزی بیان کرده که دیگر از گربه ها برای آزمایش های تحقیقاتی مرگبار استفاده نمی شود. به گزارش...

حفظ آینده ی پایدار بهداشت آبزیان

سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE) با حمایت ۱۸۲ عضو خود ، یک استراتژی جهانی بی سابقه در زمینه بهداشت آبزیان را راه اندازی...

انتشار فاجعه آمیز تب خوکی آفریقایی !

وقتی بیماری  کشنده تب خوکی برای اولین بار در تقریباً ۴۰ سال گذشته به قاره آمریکا رسید ، سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE)...

برقراری ارتباط با مراجعین کلینیک

بسیاری از کلینیک های دامپزشکی به تلاش جهت ارتقای توانایی خود در ارائه خدمات درمانی عالی به حیوانات خانگی می کوشند و بیمارستان...