تاریخ امروز:۲۸ مهر ۱۴۰۰

منتخب سردبیر

تعامل با اسب در نوجوانان سبب افزایش خودآگاهی می شود!

مطالعه ای در دانشگاه ایالتی واشنگتن نشان داد که تعامل با اسب ها باعث افزایش خودآگاهی ، مدیریت و...

آزمایش سلامت ژنتیکی حیوانات، خدمتی نوین از شرکت خصوصی MARS Petcare

موسسه Mars Petcare آزمایشگاه های ژنوسکوپ (Genoscoper) که مختص آزمایشات تشخیص مولکولی حیوانات می باشد را خریداری نمود. این...

پتانسیل حیوانات همراه برای کمک به جانبازان مبتلا به مشکلات روحی پس از سانحه

از هر پنج جانباز آمریکایی که در جنگ های اخیر شرکت داشته اند ، یک نفر از نوعی اختلال...

تشابهات مکانیزم پیری در حیوانات با انسان ها !

هر یک روزی که پشت سر می گذاریم ،نسبت به دیروز پیرتر می شویم. همه ما با علائم مشخص...

مشارکت بخش خصوصی و عمومی دامپزشکی برای تضمین جامعه جهانی سالم

نقشها و مسئولیتهای خدمات دامپزشکی ملی روز به روز در حال گسترش است. این سلسله وظایف توسط چندین روند...

برنامه ۱۰ ساله سازمان جهانی بهداشت حیوانات جهت بهبود پایدار خدمات دامپزشکی

سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE) دهمین سالگرد تاسیس مسیر PVS(عملکرد خدمات دامپزشکی) را جشن می گیرد. از سال ۲۰۰۷٫٫٫

تعامل با اسب در نوجوانان سبب افزایش خودآگاهی می شود!

مطالعه ای در دانشگاه ایالتی واشنگتن نشان داد که تعامل با اسب ها باعث افزایش خودآگاهی ، مدیریت و مسئولیت شخصی ، تصمیم...

آزمایش سلامت ژنتیکی حیوانات، خدمتی نوین از شرکت خصوصی MARS Petcare

موسسه Mars Petcare آزمایشگاه های ژنوسکوپ (Genoscoper) که مختص آزمایشات تشخیص مولکولی حیوانات می باشد را خریداری نمود. این اقدام سرعت اکتشافات در...

پتانسیل حیوانات همراه برای کمک به جانبازان مبتلا به مشکلات روحی پس از سانحه

از هر پنج جانباز آمریکایی که در جنگ های اخیر شرکت داشته اند ، یک نفر از نوعی اختلال استرس پس از سانحه...

تشابهات مکانیزم پیری در حیوانات با انسان ها !

هر یک روزی که پشت سر می گذاریم ،نسبت به دیروز پیرتر می شویم. همه ما با علائم مشخص پیری آشنا هستیم. سفید...

مشارکت بخش خصوصی و عمومی دامپزشکی برای تضمین جامعه جهانی سالم

نقشها و مسئولیتهای خدمات دامپزشکی ملی روز به روز در حال گسترش است. این سلسله وظایف توسط چندین روند جهانی ایجاد شده است،...

برنامه ۱۰ ساله سازمان جهانی بهداشت حیوانات جهت بهبود پایدار خدمات دامپزشکی

سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE) دهمین سالگرد تاسیس مسیر PVS(عملکرد خدمات دامپزشکی) را جشن می گیرد. از سال ۲۰۰۷ ،مسیر  PVS PATHWAY (عملکرد...